Privacybeleid van Revitive

Dit privacybeleid zet uiteen hoe Revitive alle informatie die u ons geeft en uw privacyrechten gebruikt en beschermt, inclusief hoe de wet u beschermt.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We zullen uw gegevens nooit misbruiken of aan iemand verkopen

We zorgen ervoor dat alle gegevens die we bijhouden veilig worden opgeslagen. Revitive is de handelsnaam van Actegy Ltd, bedrijfsnummer 04819502, 1 West Point, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG121HJ, Engeland.

Onze privacybelofte

 • We bewaren uw gegevens veilig en vertrouwelijk
 • We verkopen uw gegevens niet
 • We gebruiken uw gegevens om u relevante communicatie te bieden
 • We bieden u op elk gewenst moment manieren om uw marketingkeuzes te herzien

Revitive is een controller van de volgende informatie

 • Persoonlijke gegevens van werknemers en sollicitanten
 • Klantpersoonlijke informatie
 • Informatie die marketingbureaus ons verstrekken voor onze eigen marketingdoeleinden

Waarom verzamelt Revitive persoonlijke informatie en slaat deze op?

Wij verzamelen over het algemeen uw persoonlijke gegevens om ons in staat te stellen uw bestelling te verwerken, om u relevante communicatie te bieden en voor het geven van product- of servicebegeleiding. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken, geschikt is voor dit doel en geen inbreuk op uw privacy vormt. We proberen de omstandigheden te beperken waarin we gevoelige persoonlijke informatie verwerken.

Welke informatie verzamelen we?

Informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, u zich bij ons registreert en bij ons winkelt. Dit omvat uw aanspreekvorm, voor- en achternaam, factuuradres, afleveradres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en/of e-mailadres.

Informatie die we kunnen verzamelen over uw bezoeken aan onze website en alle brieven, e-mails of telefoontjes die u ons stuurt. We houden toezicht op de gesprekken met de verkoop- en klantenservice met het oog op kwaliteitscontrole, het zorgen voor oplossingen en voor het verbeteren van de service die we u bieden.

De technische gegevens die we verzamelen, omvatten het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, uw browser en besturingssysteemgegevens, de gegevens van de Uniform Resource Locator (URL), producten die u hebt bekeken of hebt gezocht, informatie over webpagina-interactie en methoden van browsen.

Informatie over u die we mogelijk van andere bronnen ontvangen. We werken nauw samen met zakelijke partners (waaronder bijvoorbeeld technische, betalings- en bezorgingsdiensten, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie en kredietmaatschappijen) en het is mogelijk dat wij van hen informatie over u ontvangen.

REVITIVE verzamelt geen 'speciale categorieën' van persoonlijke informatie over u (bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, uw seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid, genetische of biometrische gegevens) of informatie over strafrechtelijke veroordelingen/overtredingen.

De wettelijke basis waarop we persoonlijke informatie verzamelen

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming moet er een 'wettelijke basis' bestaan voor het gebruik van persoonlijke gegevens. De wettelijke grondslagen worden uiteengezet in artikel 6, sectie 1 van de AVG. Dit zijn sub-secties:

 • Uw toestemming;
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen ; (bijvoorbeeld uw bestelling bij ons)
 • Naleving van een wettelijke verplichting ;
 • Bescherming van de vitale belangen van u of een ander ;
 • Algemeen belang/officieel gezag ;
 • Onze rechtmatige belangen.

Wat zijn de 'rechtmatige belangen' van Revitive?

Rechtmatige belangen zijn een flexibele basis waarop de wet de verwerking van persoonlijke gegevens van een persoon toestaat. Om te bepalen of we een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van uw gegevens, wegen we de behoeften en voordelen af met de risico's en voordelen voor u, wanneer we uw gegevens verwerken. Deze afweging wordt zo objectief mogelijk uitgevoerd door onze Data Protection Lead (bescherming van persoonsgegevens). U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking en we zullen nagaan in hoeverre dit van invloed is op de vraag of dit een rechtmatig belang vormt.
Onze huidige rechtmatige belangen zijn:

 • Directe marketing
 • Inzicht in de wensen van onze klanten en winkelvoorkeuren
 • Verbetering van onze service en onze producten

Hoe zullen we uw informatie gebruiken?

Referentie Welke categorieën van informatie verwerken wij over u? Rechtmatige basis voor het verwerken van uw informatie Waar halen we uw persoonlijke gegevens vandaan? Hoe zullen we uw informatie gebruiken?
Verkoop en klantenservice Identiteitsgegevens
Contactgegevens
Financiële data
Transactiegegevens
Marketing- en communicatiegegevens
- Profielgegevens
Om 'onze contractuele verplichtingen na te komen' en voor directe marketingdoeleinden met 'uw toestemming' of in het kader van 'onze rechtmatige belangen' Direct verkregen Verwerken van uw bestellingen
Een betaling van u aannemen of u terugbetalen
Onze services voor u beschikbaar maken
Fraude voorkomen
Het uitvoeren van profielschetsen en marktonderzoek
Helpen bij het oplossen van problemen met de klantenservice
Website Identiteitsgegevens
Contactgegevens
Financiële data
Transactiegegevens
Marketing- en communicatiegegevens
Technische gegevens
Gebruiksgegevens
Om 'onze contractuele verplichting na te komen' en voor directe marketingdoeleinden met 'uw toestemming' of in het kader van 'onze rechtmatige belangen' Direct verkregen Verwerken van uw bestellingen
Een betaling van u aannemen of u terugbetalen
Onze services voor u beschikbaar maken
Fraude voorkomen
Uw winkelervaring personaliseren
Het uitvoeren van profielschetsen en marktonderzoek
U voorzien van online reclame
Helpen bij het oplossen van problemen met de klantenservice
B2C marketing Identiteitsgegevens
Contactgegevens
Marketing- en communicatiegegevens
Profielgegevens
Gebruiksgegevens
We nemen af en toe contact op met personen met speciale aanbiedingen, gebruikstips en voor klantenonderzoeken met 'uw toestemming' of in het kader van 'onze rechtmatige belangen' Direct verkregen of via datamarketingbedrijven Onze services voor u beschikbaar maken
Het uitvoeren van profielschetsen en marktonderzoek

Revitive zal de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een manier die compatibel is met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij zullen uw informatie accuraat en up-to-date houden en niet langer bewaren dan nodig is. Revitive is verplicht om informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals informatie die nodig is voor inkomstenbelasting en auditdoeleinden. Hoelang bepaalde soorten persoonlijke informatie bewaard moeten blijven, kan ook worden bepaald door specifieke bedrijfsvereisten en overeengekomen praktijken. Persoonlijke gegevens kunnen na deze perioden worden bewaard, afhankelijk van de individuele bedrijfsbehoeften.

Hoe we uw informatie gebruiken voor Direct Marketing

Marketing door Revitive - we willen graag per post en/of e-mail contact met u opnemen om u speciale aanbiedingen, productgebruikstips en hulp bij klant- en marktonderzoek te bieden.

Hoe we uw informatie gebruiken om de wensen en voorkeuren van onze klanten te begrijpen

We kunnen feedback inwinnen van personen met betrekking tot de klantenservice of productanalyse (bijvoorbeeld klantrecensies) om ons te helpen op deze gebieden te verbeteren. Feedback van klanten kan worden gebruikt in onze commerciële advertenties en/of op onze websites.

Deelt Revitive mijn persoonlijke gegevens met iemand anders?

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan vertrouwde serviceproviders die in de loop van onze relatie voor Revitive zijn gecontracteerd. Alle vertrouwde providers waarmee we uw gegevens kunnen delen, zijn door ons gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze gegevens verwerken in overeenstemming met de wet en zij zijn contractueel verplicht om uw gegevens veilig te bewaren, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voorbeelden van vertrouwde serviceproviders zijn onder meer:

Deelt Revitive mijn persoonlijke gegevens met iemand anders?

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan vertrouwde serviceproviders die in de loop van onze relatie voor Revitive zijn gecontracteerd. Alle vertrouwde providers waarmee we uw gegevens kunnen delen, zijn door ons gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze gegevens verwerken in overeenstemming met de wet en zij zijn contractueel verplicht om uw gegevens veilig te bewaren, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voorbeelden van vertrouwde serviceproviders zijn onder meer:

 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten
 • Bedrijven voor logistiek/ orderafhandeling
 • Kredietinformatiebureaus
 • Bedrijven voor fraudepreventie
 • Bedrijven die u ons vragen om uw gegevens te delen
 • Marketingbureaus die ons profielschetsen, adverteren en targetingdiensten aanbieden
 • Marktonderzoeksbedrijven
 • Aanbieders van IT-systemen

Hoe kan ik mijn marketingvoorkeuren wijzigen?

Revitive en onze zorgvuldig geselecteerde en vertrouwde retailpartners sturen u alleen relevante marketingcommunicatie, bijvoorbeeld exclusieve aanbiedingen waarvan wij vinden dat deze interessant voor u kunnen zijn, of tips om het beste uit uw Revitive-apparaat te halen.

We respecteren en waarderen echter uw recht op privacy. Als u de marketingcommunicatie die u van Revitive en/of onze vertrouwde retailpartners niet langer wilt ontvangen, of deze wilt wijzigen, vul dan het volledige marketingvoorkeurenformulier in via de onderstaande link:

Beheer mijn marketingvoorkeurenformulier

Het formulier zal dan worden voorgelegd aan onze data-afdeling, die uw gegevens onmiddellijk zal aanpassen zoals gevraagd en zal antwoorden dat uw account is bijgewerkt. U kunt ook ons klantenserviceteam rechtstreeks bellen op 0800 014 6377 en zij kunnen het systeem namens u bijwerken.

Hoe kan ik achterhalen welke informatie Revitive over mij in zijn bezit heeft?

U kunt rechtstreeks vanuit Revitive via e-mail een 'formulier voor toegang' aanvragen via [email protected] of als alternatief, per post: Data Protection Lead, Revitive Reflex, Cain Road, Bracknell, RG12 1HL. Deze service wordt gratis aangeboden, tenzij uw verzoek als overdreven of ongegrond wordt beschouwd. Als dit het geval is, zullen we u op de hoogte stellen van onze intentie om een redelijke prijs in rekening te brengen en uw toestemming vragen voordat u het verzoek indient.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Revitive bevat verschillende categorieën persoonlijke gegevens voor verschillende perioden. Waar mogelijk zullen we ons inspannen om de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we hebben en de tijdsduur waarin deze wordt bewaard, tot een minimum te beperken. Om u te informeren over de bewaartermijn voor uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]

Hoe kan ik het gebruik van mijn informatie bijwerken, wijzigen of stoppen?

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie, of om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of stop te zetten als het niet nodig is om deze te bewaren. Dit staat bekend als het 'recht op bezwaar', het ‘recht om te wissen’ of het 'recht om te worden vergeten'. Er kunnen juridische of andere redenen zijn waarom we uw gegevens moeten bewaren of gebruiken. Maar wij verzoeken u het ons te melden als u denkt dat we uw gegevens niet mogen gebruiken. Soms kunnen we het gebruik van uw gegevens beperken. Dit betekent dat uw gegevens alleen voor bepaalde dingen kunnen worden gebruikt, zoals juridische claims of om wettelijke rechten uit te oefenen. In deze situatie zullen we uw gegevens niet op andere manieren gebruiken of delen, zolang deze beperkt zijn. We begrijpen dat informatie over u in de loop van de tijd mogelijk onjuist wordt, bijvoorbeeld als u uw adres of contactgegevens wijzigt. Het is onze plicht om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden en daarom verzoeken wij u vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging aan de hand van de onderstaande gegevens. Als u uw informatierechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven of als u denkt dat de informatie die we over die we over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar: [email protected] of schrijf naar de Data Protection Lead, Revitive, Reflex, Cain Road, Bracknell, RG12 1HL. We zullen snel reageren en uw verzoek behandelen.

Uw recht op bezwaar

Laat het ons weten als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt door rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op: [email protected]. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Britse ICO (Information Commissioner's Office). Kijk op hun website hoe u een probleem kunt melden.

Informatie verzenden buiten de EER

In sommige gevallen kan Revitive uw informatie mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') verzenden. Als we informatie buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat deze op dezelfde manier wordt beschermd alsof deze in de EER wordt gebruikt.

Welke cookies gebruikt Revitive?

U hoeft ons geen informatie te verstrekken om deze website te gebruiken. Het is echter mogelijk dat bepaalde delen van de site of functies op de site niet toegankelijk zijn als u ervoor kiest om essentiële informatie niet met ons te delen. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren (zie het 'Help'-menu van uw browser als u wilt weten hoe u dit moet doen), maar houd er rekening mee dat als u dit doet, bepaalde gepersonaliseerde kenmerken van deze website niet aan u kunnen worden verstrekt. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, een lijst met de belangrijkste cookies, samen met details over waar elke voor wordt gebruikt, bezoek dan onze ‘cookies’ pagina.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, stuurt u een gedetailleerd bericht naar: [email protected] of schrijf naar onze Data Protection Lead op Revitive, 1 West Point, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG121HJ, Engeland. We helpen u graag eventuele problemen op te lossen.

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg 10 € korting!