Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Klinisch bewezen oplossing

De Revitive Bloedsomloop Booster gebruikt musculaire elektrostimulatie, of ‘EMS’, een klinisch bewezen doeltreffende technologie. De voorbeelden hieronder hebben betrekking op bepaalde onderzoeken die gedaan zijn naar de Revitive Bloedsomloop Booster en naar de technologie die erdoor gebruikt wordt, namelijk musculaire elektrostimulatie. EMS is een alom erkende en gebruikte technologie, waarvan bewezen is dat het de symptomen van een slechte bloedsomloop verbetert en de symptomen die verband houden met bepaalde medische aandoeningen (zoals diabetes en artrose) verlicht.

medic-cr-700x525

De bloedsomloop in de benen verbeteren – dankzij musculaire elektrostimulatie

Er werd onderzoek gedaan om het effect van de voetsteun met musculaire elektrostimulatie van Revitive op de bloedsomloop in de benen van gezonde personen aan te tonen. De veneuze en arteriële hemodynamiek door middel van duplex-echografie werd gemeten bij 30 gezonde vrijwillige personen tijdens het gebruik van Revitive. Er werd een duidelijke stijging van de veneuze bloedsomloop waargenomen, ten opzichte van de oorspronkelijke waarde. Tevens werd er een duidelijke stijging van de arteriële bloedsomloop waargenomen, ten opzichte van de oorspronkelijke waarde. Door het verbeteren van de bloedsomloop kan men door middel van neuromusculaire elektrostimulatie de veneuze terugstroom verbeteren, de gevolgen van veneuze stasis beperken en de arteriële instroom van de benen bevorderen. 

Studie: Varatharajan, L., Williams, K., Moore, H., & Davies, A. H. (2014). Effect van musculaire elektrostimulatie van de voetzool op de veneuze en arteriële hemodynamiek. Phlebology, 0268355514542682.

clinical_studies2

Volgens de resultaten van een onderzoek bij gezonde personen was musculaire elektrostimulatie (EMS) - toegepast op de voetzool met behulp van Revitive - minstens zo doeltreffend als vrijwillige oefeningen, voor het verbeteren van de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening van het weefsel in de onderste ledematen. Het stimuleren van de voetzool is pijnloos, eenvoudig en zonder risico en kan dus effectief zijn voor klinische groepen met veneuze insufficiëntie in het kader van hun ziekteprogressie.

Studie: Zaidell LN en al. Elektrostimulatie van de voetzool verbetert de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening van het weefsel in de onderste ledematen bij de mens. Poster communications, Physiology 2014, London, UK. Proc Physiol Soc 31, PCA134.

Neuromusculaire elektrostimulatie (EMS) van de voetzool op tweemaal het niveau van de drempelwaarde, in combinatie met de beweging van het enkelgewricht via het geïntegreerde kantelsysteem van het Revitive-apparaat, wordt als pijnloos ervaren. Het is effectief voor het verhogen van de doorbloeding van de onderste ledematen en het verbeteren van de zuurstofvoorziening van het weefsel en is minstens zo doeltreffend als vrijwillige oefeningen. De temperatuur van de voet en kuit wordt behouden of verhoogd na EMS, terwijl deze daalt na vrijwillige oefeningen. Dit zou de aanvullende effecten van EMS op de bloedsomloop in de huid kunnen verklaren.

Studie: Hunter SP en al. De beweging van het onderbeen door elektrostimulatie, met het buigen en strekken van de enkel, verhoogt de doorbloeding van de onderste ledematen bij de mens. Poster communications, Physiology 2014, London, UK. Proc Physiol Soc 31, PCA135.

isorocker

Door artrose veroorzaakte pijn verminderen – dankzij musculaire elektrostimulatie

knee

Musculaire elektrostimulatie werd toegepast op de vierhoofdige dijbeenspier bij patiënten met knieartrose. Bij deze studie werden de effecten van deze interventie vergeleken ten opzichte van oefeningen ondersteund door biofeedback, qua pijnverbetering tijdens de activiteit, in rusttoestand en 's nachts. De resultaten na de behandeling toonden een statistisch significante verbetering van de pijnscores aan, ten opzichte van de oorspronkelijke status. De auteurs vermoeden dat musculaire elektrostimulatie een alternatief is voor personen die moeite hebben met oefeningen of voor wie de oefeningen gecontra-indiceerd zijn.

Durmuş, D., Alaylı, G., & Cantürk, F. (2007). Effecten van een elektrostimulatie-programma van de quadriceps op de klinische parameters bij patiënten met knieartrose. Clinical rheumatology, 26(5), 674-678.

In dit onderzoek werden patiënten met knieartrose gerandomiseerd in één van de twee groepen: een groep met een oefeningenprogramma en een groep met hetzelfde oefeningenprogramma, plus elektrostimulatie van de vierhoofdige dijbeenspier gedurende 6 weken. Beide groepen toonden een statistisch significante verbetering van de pijn aan, in vergelijking met de metingen van voor het onderzoek. Uit een statistische analyse bleek dat er in de groep met ‘oefeningen plus elektrostimulatie’ sprake was van een statistisch aanzienlijke verbetering van de pijn. Dit resultaat is een bewijs van het feit dat het combineren van een oefeningenprogramma met musculaire elektrostimulatie, de pijn bij deze patiënten verlicht.

Studie: Elboim-Gabyzon, M., Rozen, N., & Laufer, Y. (2013). Verbetert neuromusculaire elektrostimulatie de doeltreffendheid van het oefeningenprogramma bij personen met knieartrose? Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Clinical rehabilitation, 27(3), 246-257.

pain_feet2

Door diabetische perifere neuropathie veroorzaakte pijn verminderen – dankzij musculaire elektrostimulatie

Bij dit onderzoek waren patiënten betrokken met diabetische perifere neuropathie die gerandomiseerd werden in één van de twee groepen: een groep behandeld met amitriptyline en musculaire elektrostimulatie en een andere groep behandeld met amitriptyline en gesimuleerde musculaire elektrostimulatie. De resultaten wezen uit dat de globale vermindering van de pijnscores en de extra verlichting (afgezien van het effect van amitriptyline) aanzienlijk beter zijn met EMS, ten opzichte van de gesimuleerde behandeling.

Studie: Kumar, D., Alvaro, M. S., Julka, I. S., & Marshall, H. J. (1998). Diabetische perifere neuropathie: doeltreffendheid van elektrotherapie en amitriptyline in termen van symptomatische verlichting. Diabetes Care, 21(8), 1322-1325.

Bijdragen aan het verminderen van zwellingen in de voeten en benen – dankzij musculaire elektrostimulatie

Dit onderzoek werd uitgevoerd om te bepalen of de verhoging van het volume van de voeten en enkels (zwelling) na 30 minuten in staande positie bij gezonde personen verminderd kan worden door musculaire elektrostimulatie (EMS). Het volume van de voeten en enkels van gezonde personen werd gemeten voor en na 30 minuten in staande positie, of in staande positie terwijl musculaire elektrostimulatie werd toegepast op de onderbenen. Het volume van de voeten en enkels na het onderzoek was significant hoger dan vóór het onderzoek na 30 minuten in staande positie, terwijl er geen duidelijk verschil werd waargenomen na 30 minuten in staande positie met toepassing van musculaire elektrostimulatie. Door de musculaire veneuze pomp te activeren, kan musculaire elektrostimulatie bijdragen aan het minimaliseren van de verhoging van het volume van de voeten en enkels door de veneuze terugstroom te verbeteren, de veneuze stasis te beperken, de lymfecirculatie te bevorderen en de interstitiële hydrostatische druk te verhogen. Dit zou dus kunnen bijdragen aan de reabsorptie van vocht.

Studie: Lepar, G. S., Morrissey, M. C., & Cywinski, J. K. (2003). Effect van musculaire elektrostimulatie op het volume van de voeten/enkels in staande positie. Medicine and science in sports and exercise, 35(4), 630-634.

how_r_wrodk_smallbanner

Voor tips en speciale aanbiedingen

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg 10 € korting!