Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Wettelijke Bepalingen

Wettenlijke Bepalingen - België

Deze commerciële garantie wordt verleend onverminderd de toepassing van de volgende wettelijke garanties, waarop de klant steeds beroep kan doen: a) de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming voor Producten, onder de voorwaarden uiteengezet in artikelen 1649bis t.e.m. 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek; en b) de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken die de geleverde Producten aantasten, onder de voorwaarden uiteengezet in artikels 1641 t.e.m. 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

 

De klant wordt erop gewezen dat wanneer hij de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming wenst te laten gelden, hij de verkoper binnen twee maanden vanaf de datum van vaststelling van het gebrek op de hoogte moet brengen van het bestaan ​​van het gebrek. De Klant heeft dan een termijn van 1 jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld om zijn rechtsvordering in te stellen.

De Klant kan kiezen tussen herstelling of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek.

De wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming is van toepassing ongeacht enige commerciële garantie die wordt verleend.

De Klant kan beslissen om uitvoering te geven aan de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte Product in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop en een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met in artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Wettenlijke Bepalingen - Nederland

Deze commerciële garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis en wordt verleend onverminderd de rechten van de Klant op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving, zoals vastgelegd in de artikelen 7:1 tot en met 7:50 BW van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW).

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg €10 korting*!