Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de naleving van de volgende bindende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. Samen met ons privacybeleid bepalen ze de relatie tussen Revitive SAS en u in het kader van deze website. Gelieve onze website niet te gebruiken indien u niet volledig instemt met deze bepalingen en voorwaarden.

De term Revitive SAS of ‘wij’ verwijst naar de operator van de website met de volgende maatschappelijke zetel: Revitive SAS, 250 bis boulevard Saint Germain, 75007 PARIS, FRANKRIJK.

De term ‘Actegy’ verwijst naar de eigenaar van de website en het merk Revitive met de volgende maatschappelijke zetel: Actegy Limited. 1 West Point, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG121HJ, Engeland, ondernemingsnummer 04819502, geregistreerd in Engeland.

De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of de bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving worden ingevoerd.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te verkrijgen in bezoekersvoorkeuren en een betere bezoekerservaring te bieden. Meer informatie over ons gebruik van cookies.
 • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website voor bepaalde doelen worden verstrekt of aangeboden. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten, en wij sluiten elke aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet nadrukkelijk uit.
 • Uw gebruik van de informatie of materialen op deze website is geheel op uw eigen risico en wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die op deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of onder licentie door ons wordt gebruikt. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden behalve in overeenstemming met de auteursrechtverklaring, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken op deze website die niet het eigendom zijn van of niet onder licentie worden gebruikt door de exploitant worden erkend op de website.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding zijn tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
 • Deze website kan ook koppelingen naar andere websites bevatten. Deze koppelingen zijn bedoeld om verdere informatie aan u te verstrekken. Dit betekent niet dat wij de inhoud van die website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).

AEEA-richtlijn (WEEE)

De Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is nu wettelijk van kracht. De wet heeft tot doel producenten te laten betalen voor de inzameling, verwerking en terugwinning van elektrische apparatuur. De verordeningen houden ook in dat leveranciers van apparatuur, zoals grote winkelketens en internetwinkels, ervoor moeten zorgen dat klanten hun oude apparatuur gratis kunnen inleveren.

 • Veel elektrische artikelen die worden afgedankt kunnen worden gerepareerd of gerecycled. Door producten te recyclen, beschermen we onze beperkte natuurlijke bronnen en verminderen we de milieu- en gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan de afvoer van elektrische goederen naar stortplaatsen.
 • Distributeurs van nieuwe elektrische en elektronische apparaten (EEA) spelen een rol in het verminderen van de hoeveelheid AEEA die op stortplaatsen terechtkomt.
 • Uit hoofde van deze richtlijn is Revitive SAS verplicht om haar klanten de gratis terugname van hun AEEA aan te bieden op vervangende basis wanneer u bij ons een nieuw elektrisch of elektronisch product aanschaft.

Bijvoorbeeld, als een klant een nieuwe Revitive bij ons aanschaft, kan de oude Revitive (of Circulation Booster) bij ons worden ingeleverd om veilig te worden afgevoerd en te voorkomen dat deze op een stortplaats terechtkomt. Klanten dienen hun AEEA product binnen 28 dagen na aankoop van het nieuwe product aan ons te retourneren.

Uit hoofde van de AEEA-verordeningen moeten alle nieuwe elektrische goederen nu worden voorzien van het onderstaande symbool van een doorgekruiste afvalbak:

Producten worden voorzien van dit symbool om aan te geven dat ze na 13 augustus 2005 zijn geproduceerd en dat ze van het normale huishoudelijke afval moeten worden gescheiden en moeten worden gerecycled.

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg €10 korting*!